Home » Bidang Hukum, Advokasi & Litbang

Bidang Hukum, Advokasi & Litbang

logo-muslimat-nu-putih

 

BIDANG HUKUM, ADVOKASI & LITBANG

Koordinator: Dr Hj Romlah Hidayati MA
Anggota:
• Dra Hj Maria Ulfah MA
• Hj Amilia Himawati SH
• Rizky Wijayanti SH
• Hj Husnul Nh Masdar MSi
• Dr Hj Wiwik Siti Sajaroh MA
• Susianah Affandy MSi
• Farida Hidayati SH MKn
• Dr Yunita Faela Nisa SPsi
• Hj Eptati Kamaruddin Sag MSi
• Mukaromah SPdI

Watch Dragon ball super